Ortho Communications & Science

Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van de laatste updates? Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrieven.


Lees hier onze persberichten.

Antioxidantensuppletie wél goed voor gezondheid

18-09-2010 - Een onderzoeksgroep onder leiding van de Servische professor dr. Goran Bjelakovic publiceerde in 2007 een onderzoek, waarvan de uitkomst was dat antioxidantsupplementen een 16% verhoogde kans gaven op sterfte.

Al spoedig na publicatie rees er twijfel over de juistheid van de getrokken conclusies. Er was aanvankelijk uitgegaan van bijna 500 klinische studies, voornamelijk met vitamine A, vitamine C, vitamine E en bètacaroteen. Na een voorselectie werd het merendeel van de studies uitgesloten. De conclusie van 16% meer sterfte bij antioxidantensupplementgebruik was gebaseerd op de overgebleven 66 studies die door Bjelakovic op subjectieve gronden waren geselecteerd met als voornaamste criterium dat deze methodologisch het best waren uitgevoerd (low-bias studies).

Door een internationaal team van wetenschappers onder leiding van prof. Hans Biesalski van de universiteit van Hohenheim in Duitsland en prof. Jeffrey Blumberg van Tufts University (VS) werden dezelfde 66 studies aan een hernieuwde analyse onderworpen. Deze onderzoekers volgden een geheel andere onderzoeksmethodologie, een zogeheten risk/benefit-analyse. Nu werd niet uitsluitend eenzijdig gekeken naar sterfte, maar ook naar de mogelijke positieve resultaten. Zo werden de 66 onderzoeken nu verdeeld in drie groepen: uitgevoerd bij gezonde personen, bij mensen die al een ziekte-episode hadden doorgemaakt en bij wie een volgende episode moest worden voorkomen, én bij patiënten die therapeutisch met de antioxidanten werden behandeld.

Biesalski en zijn groep kwamen tot geheel andere, zelfs tegenovergestelde conclusies. Van de 66 studies had 36% een positieve uitkomst ten aanzien van gezondheid bij antioxidantensuppletie, 60% bleek neutraal en slechts 4% van de studies liet negatieve uitkomsten zien. De antioxidantensuppletie bleek vooral effectief in populaties waarvan de nutriëntenvoorziening te wensen over bleek.

Bron: Biesalski HK, Grune T, Tinz J, Zöllner I, Blumberg JB. Reexamination of a Meta-Analysis of the Effect of Antioxidant Supplementation on Mortality and Health in Randomized Trials. Nutrients 2010; 2(9):929-949