Ortho Communications & Science

Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van de laatste updates? Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrieven.


Lees hier onze persberichten.

AIDS en voeding

De bodem van het Afrikaanse land Senegal is bijzonder rijk aan selenium, een stof die normaal in onze voeding voorkomt. Daarnaast is er in het land sprake van een wijdverbreid onbeschermd geslachtsverkeer. Toch komt AIDS er veel minder voor dan in andere Afrikaanse landen, waar zeer lage seleniumgehalten in de bodem voorkomen. De Canadese hoogleraar Harold Foster merkte het verband op en startte een onderzoek om de relatie tussen een seleniumtekort en een HIV-1-infectie nader te bestuderen. Dit mondde uiteindelijk uit in een klinisch onderzoek onder AIDS-patiënten met voedingssupplementen met selenium in Kampala, Oeganda.
Na 52 weken rapporteerden een groot aantal deelnemende patiënten die een multipreparaat hadden gekregen, een duidelijke verbetering van de eetlust en terugkeer van het vermogen lange afstanden te lopen. De meeste patiënten gaven tevens aan zich gelukkiger te voelen. Deze uitingen werden gesteund door de kwantitatieve data. Het bleek dat de voedingssupplementen de gemiddelde CD4 T-celwaarde en de gemiddelde concentratie glutathionperoxidase in het bloed van de patiënten significant verhoogden. Ook het lichaamsgewicht van de patiënten nam significant toe. De kwaliteit van leven, bepaald aan de hand van de Karnofsky-score, steeg eveneens significant.
De toepassing van voedingssupplementen lijkt een veelbelovende belofte in te houden in de preventie van HIV-1/AIDS. Nader onderzoek is nodig om de optimale doses van de voedingsstoffen te bepalen.
Zie ook: Orthomoleculaire therapie AIDS